ZWZ PGNiG za powołaniem spółki PGNiG Poszukiwania

Dzisiejsze ZWZ PGNiG podjęło między innymi uchwałę dotyczącą powołania w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG spółki PGNiG Poszukiwania.