Większe uprawnienia zarządu PGE

Akcjonariusze PGE Polskiej Grupy Energetycznej. zdecydowali podczas środowego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o przyjęciu proponowanych przez zarząd i pozytywnie zaopiniowanych przez radę nadzorczą, zmian w statucie spółki