W 2050 r. USA mogą pozyskiwać 80 proc. energii ze źródeł odnawialnych

Jest technicznie możliwe, aby Stany Zjednoczone w 2050 roku zaspokajały 80 proc. swoich potrzeb energetycznych przy pomocy energetyki odnawialnej – stwierdza raport analityków.