URE uzyska wsparcie przy wprowadzaniu innowacyjnej regulacji

URE zamierza do 2015 r. wprowadzić zmiany do istniejących mechanizmów wsparcia inwestycji, w tym również inwestycji o dużym znaczeniu dla innowacyjności systemu energetycznego. Regulacja oparta na jakości zastąpi dotychczasowe rozwiązania regulacyjne – czytamy w komunikacie Urzędu.