Uczelnie zaangażują się w poszukiwania gazu z łupków

W połowie czerwca konsorcjum, w skład którego wejdą firmy z sektora naftowego oraz kilka wyższych uczelni technicznych i Instytut Nafty i Gazu, powinno podpisać umowę dotyczącą potencjalnej współpracy w zakresie poszukiwaniu gazu ze złóż łupkowych – donosi „Rzeczpospolita”.