Trzy umowy na dofinansowanie rozbudowy sieci podpisane

W dniu 6 oraz 11 czerwca br. zostały podpisane trzy umowy o dofinansowanie w ramach konkursu 1/POIiŚ/9.6/2010 dla działania 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko – poinformowało Ministerstwo Gospodarki, które jest Instytucją Pośredniczącą Programu.