Tauron centralizuje zakupy węgla

Tauron Polska Energia oraz Tauron Wytwarzanie zawarły umowę regulującą zasady i warunki sprzedaży węgla przez spółkę matkę wytwórczej części grupy.