Śląskie: studencki staż przy wiertniach gazu łupkowego

Staż przy wiertniach gazu łupkowego w kraju oraz na kopalniach węgla kamiennego – to propozycje dla kandydatów na studia, którzy zdecydują się na geofizykę, jeden z pięciu kierunków zamawianych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.