Sąd zmienił decyzję URE w sprawie rekomepensat KDT za 2009 na korzyść PGE

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał wyrok, którym zmienił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych spółce z grupy Polskiej Grupy Energetycznej – PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra za 2009 rok, podała spółka w komunikacie.