Reuters: Rezerwy gazu łupkowego w Niemczech do 22 bilionów metrów sześciennych

Według badań Federalnego Instytutu Geologii i Surowców Naturalnych w Niemczech może się znajdować od 0,7 do 2,3 bilionów metrów sześciennych gazu ziemnego zdatnego do wydobycia.