Projekt współspalania w Dolnej Odrze pod znakiem zapytania

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna otrzymała unijne dofinansowanie projektu „Budowa instalacji do spalania biomasy na kotle nr 8 w Elektrowni Dolna Odra”, ale zaproponowane w projekcie ustawy o OZE zmiany we wsparciu dla współspalania mogą doprowadzić do wstrzymania realizacji projektu, zastrzega spółka.