Prawie cały zysk Energi-Operatora na dywidendę

W dniu 25 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energi-Operatora podjęło między innymi uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok. Prawie cały zysk został przeznaczony na dywidendę.