PGNiG zatrzyma zysk w spółce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG podjęło dziś uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz zysku z lat ubiegłych.