Pawlak: efektywność energetyczna może stać się alternatywą dla polityki klimatycznej

Dla osiągnięcia zamierzonych celów klimatycznych nie możemy łączyć dyrektywy o efektywności energetycznej z systemem handlu uprawnieniami do emisji, ponadto konieczne jest globalne porozumienie w sprawie redukcji emisji przy pełnym udziale najważniejszych partnerów spoza UE – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas piątkowego posiedzenia Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii.