Minister podzielił zysk PSE Operatora

Minister Gospodarki zatwierdził sprawozdania zarządów z działalności spółek, które ma w nadzorze właścicielskim, i ich sprawozdania finansowe za 2011 r. oraz udzielił absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje w organach tych spółek w ubiegłym roku. Decyzje ministra dotyczyły między innymi PSE Operatora.