MG zamierza wesprzeć energetyczne wykorzystanie metanu

W ciągu minionych pięciu lat o ponad jedną piątą wzrosła ilość metanu wykorzystywanego do celów energetycznych. W kolejnych latach resort gospodarki chce zwiększyć gospodarcze wykorzystanie tego gazu, towarzyszącego pokładom węgla.