MG chce szerszego wsparcie dla wykorzystania metanu

Ministerstwo Gospodarki chce zwiększenia zagospodarowanie metanu uwalnianego w trakcie produkcji węgla kamiennego. Z przyjętej przez ministerstwo „Analizy skuteczności systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z metanu” wynika, że potrzebne są zmiany w obowiązującym systemie wsparcia produkcji energii z metanu.