Litewski Sejm przyjął dwie ustawy ws. bezpieczeństwa energetycznego

Parlament litewski przyjął we wtorek dwie ustawy mające zagwarantować krajowi bezpieczeństwo energetyczne; pierwsza z nich przewiduje utworzenie terminalu gazowego na Bałtyku, a druga – włączenie sieci energetycznej Litwy do infrastruktury europejskiej.