Litewski projekt jądrowy pozytywnie oceniony przez KE

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała projekt budowy nowej litewskiej elektrowni jądrowej – podała „Rzeczpospolita powołując się na wypowiedź Algirdasa Szemety, litewskiego unijnego komisarza ds. podatków i unii celnej oraz audytu i zwalczanie nadużyć finansowych.