KOV: dobre wyniki przyspieszają prace na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures zakończył kilka ważnych projektów na swoich ukraińskich koncesjach i zapowiada przyspieszanie prac związanych z wykonaniem kolejnego odwiertu.