KIG: polityka dekarbonizacji niesie dla Polski ogromne zagrożenia

Skutki wdrożenia polityki klimatycznej UE i założenie redukcji emisji o 80 proc. do 2050 r. pociągną za sobą ogromne koszty społeczne i gospodarcze dla Polski – ocenia Krajowa Izba Gospodarcza. Podkreśla, że takie wnioski płyną m.in. z oficjalnych prognoz KE.