KE upomina Polskę za zwłokę w zmianie prawa

Komisja Europejska upomina Polskę za niepełną zgodność prawodawstwa krajowego z przepisami UE w zakresie wewnętrznego rynku energii.