Ile PGNiG wydał na poszukiwania gazu łupkowego?

Polskie Górnictwo Naftowe Gazownictwo udzieliło odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza spółki podczas ostatniego walnego zgromadzenia, które dotyczyły kosztów i nakładów poniesionych przez PGNiG na projekty związane z gazem łupkowym do końca ubiegłego roku. Wynika z nich między innymi, że na prace poszukiwawcze na koncesjach gdzie spółka poszukuje gazu z łupków do końca roku 2011 zostało wydane ok. 146 mln zł.