Główny Geolog Kraju będzie pełnomocnikiem ds. wydobywania węglowodorów

Po tym jak w czwartek Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt rozporządzenia w sprawie powołania pełnomocnika ds. wydobywania węglowodorów wiadomo, że funkcja ta przypadnie Głównemu Geologowi Kraju, obecnie jest nim Piotr Woźniak.