Energetyka w perspektywie 2030 roku – co myślą szefowie firm energetycznych

Popyt na energie elektryczną w perspektywie następnych dwudziestu lat ma wzrosną do poziomu ponad 30 tys. TWh, a by sprostać tym potrzebom, firmy energetyczne muszą wydać na inwestycje w infrastrukturę sieciową i wytwórczą 16,9 bln USD. Na pytanie jak tego dokonać i co się może wydarzyć w tym okresie, odpowiadali szefowie koncernów energetycznych w badaniach przeprowadzonych przez firmę doradczą PwC.