Dzisiaj decyzja o dalszej eliminacji CO2 z energetyki

Unijni ministrowie ds. energetyki rozmawiają na temat Energetycznej mapy drogowej do 2050 roku. Po negocjacjach duńska Prezydencja będzie chciała przyjąć konkluzje zakładające dalszą redukcję emisji CO2 w energetyce po 2020 roku. Chociaż Polsce udało się już mocno złagodzić propozycję dokumentu, to rząd nie przesądził jeszcze czy go poprze.