Czy wyniki wyborów samorządowych są miernikiem społecznej akceptacji energetyki wiatrowej?

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej przeprowadziło analizę dotyczącą korelacji występujących między realizacją inwestycji w farmy wiatrowe na terenie danej gminy, a wynikami wyborów samorządowych. Na podstawie jej wyników Stowarzyszenie postawiło śmiałą tezę, że zrealizowane inwestycje farm wiatrowych wpływają neutralnie albo pozytywnie na popularność władz lokalnych.