CP Energia rozpoczyna działalność pod nazwą Duon

Sąd rejestrowy zatwierdził decyzję o zmianie nazwy podjętą przez akcjonariuszy spółki w maju bieżącego roku.