CO2 – zyskamy czy stracimy?

Uczestnicy zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet” konferencji „CO2 – zyskamy czy stracimy” dyskutowali o wpływie polityki klimatycznej UE na polską energetykę. Zdania były podzielone.