CO2 waha ceną energii

Zmiany na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla mają silne przełożenie na ceny energii elektrycznej zauważają autorzy raportu Towarzystwa Obrotu Energią. W praktyce oznacza to duży wpływ deklaracji politycznych Komisji Europejskiej na cenę prądu w polskich gniazdkach.