BP poważnie rozważa kupno udziałów w Rosniefcie

Nieoficjalna informacja o tym, jakoby BP prowadziło ,,poważne rozmowy” na temat zakupu akcji rosyjskiego Rosnieftu spowodowało drastyczny wzrost ich wartości. Rosyjski wiceminister Igor Szuwałow zadeklarował, że spółka mogłaby sprzedać do 15 procent akcji zagranicznemu inwestorowi na zasadzie wymiany lub innego rodzaju transakcji.